Cách xác định hướng bàn thờ theo phong thủy

Bên cạnh việc xác định hướng tốt cho bàn thờ gỗ thì nhiều người vẫn nhầm tưởng huớng bàn thờ là hướng của người đứng thắp hương (nhang).

bàn thờ

Theo phong thủy, hướng của bàn thờ là hướng ngược lại với hướng của người đứng thắp hương (nhang)

Vì việc xác định hướng cho bàn thờ là việc căn cứ vào các bài vị của gia tiên, tức là ta lấy hướng cho các bài vị trên bàn thờ chứ không phải lấy hướng cho người đang sống.

bàn thờ gỗ

Cũng giống như là xác định hướng bếp, thì hướng của bàn thờ vẫn phải căn cứ vào tuổi của chủ nhà rồi mới tính để chọn hướng tốt nhất