Cách xác định hướng bàn thờ theo phong thủy

Bên cạnh việc xác định hướng tốt cho bàn thờ gỗ thì nhiều người vẫn nhầm tưởng huớng bàn thờ là hướng của người đứng thắp hương (nhang). Theo phong thủy, hướng của bàn thờ là hướng ngược lại với hướng của người đứng thắp hương (nhang) Vì việc xác…

Continue reading